RSS

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2012

สพฐ.เผยแพร่งานวิจัยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สพฐ.เผยแพร่ผลงานวิจัยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนพื้นที่ดอยตุง  เพื่อให้ครูผู้สนใจนำไปเป็นแนวทาง/ประโยชน์ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว  และเป็นประโยชน์ในการนำไปอ้างอิงทางวิชาการได้ คลิกที่นี่

โฆษณา
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 25, 2012 in Uncategorized

 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทย์ คณิต

รายงานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนแกนนำฯ 10 โรง คลิกดาวโหลด บทคัดย่อ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 21, 2012 in Uncategorized

 

งานวิจัยความพึงพอใจต่อ สพม.33 (ภาคเรียนที่1ปี2554)

บทคัดย่อ งานวิจัย การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ สพม. 33 ช่วงระยะเวลาวิจัย (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554)บทคัดย่อพึงพอใจ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 21, 2012 in Uncategorized